Bienvenidos a nuestra página web

Bienvenidos a nuestra página web - Instal.lacions Rada S.L.

L’Empresa INSTAL·LACIONS RADA, S.L., es creada amb personal altament qualificat i amb amplia experiència demostrada des de 1.990, havent desenvolupat, per tant, una tasca durant més de 25 anys.

 

Rada S.L. és una empresa dedicada a instal·lacions d’electricitat, fontaneria, gas, energies renovables, aire condicionat, així com manteniment d’edificis, control de legionel·la, projectes i legalitzacions, a nivell industrial, i domèstic en l’àmbit del territori català.

 

Els nostres principals clients es componen de:

  • Escoles
  • Residències
  • Hotels
  • Indústries
  • Hospitals
  • Locals comercials
  • Ordres Religioses
  • Empreses constructores
  • Comunitats de veïns

 

INSTAL·LACIONS RADA S.L.

Carrer Canalejas 76
08028- Barcelona
Telef. 934.638.237
Mòbil 629.782.445
Mòbil 677.453.702
Email rada@rada.cat
Web www.rada.cat

 - Instal.lacions Rada S.L.

 - Instal.lacions Rada S.L.

 - Instal.lacions Rada S.L.

POLÍTICA DE QUALITAT

Instal·lacions RADA com SL, i tots els seus treballadors, realitzen les seves activitats amb
l'objectiu de realitzar Serveis de Instal·lacions i manteniment de instal·lacions de protecció
contra incendis, instal·lacions elèctriques aigua i gas.


La direcció de la companyia impulsa a través d'aquesta política:

● Introduir i mantenir una filosofia de millora continua pels seus serveis.

● Complir la legislació aplicable relativa a l'actuació com empresa instal·ladora i
mantenidora, realitzant les actualitzacions pertinents per poder complir amb els
requisits de la instal·lació i reparacions analitzades.

● Considerar als seus empleats i la seva motivació, com una font essencial en la
consecució de la millora continua de l'organització i fomentar la polivalència en les
activitats, les iniciatives personals, la formació i el l'aprenentatge.

● És per tot això que la direcció considera aquesta política com una part integral de
l'estratègia de negoci d'Instal·lacions RADA, assegurant la seva difusió, comprensió i
compliment.

Instal.lacions Rada S.L.

MAPA DE SITUACIÓ

Instal.lacions Rada S.L.